• ZWIĄZKI
    Trudna sztuka mówienia "przepraszam"

    Kobiety za często przepraszają - to znany fakt. Jednak zbyt często też traktują słowo "przepraszam" jako narzędzie w pasywno-agresywnej grze. A ono ma wyzwalająca moc, gdy używa się go właściwie.

    Kasia Nowakowska

    Trudna sztuka mówienia "przepraszam"

Piszą u nas